1685_327776

ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิ ...

1663_25611018-DSC_9820

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเ ...

1654_25610925-DSC_7926=56454

เข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม Young Crenoactive Awards 2018

25 กันยายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งโครงการพยาบาลอาสา ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เข้าประกวดในงาน  Young Crenoactive Awards 20 ...