1680693301526

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่าง และช่างโยธา ใบสมัครงาน