1674821488194

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่าง และช่างโยธา ใบสมัครงาน

1666710476180-ขยายรับสมัคร-3-ตำแหน่ง

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่าง และช่างโยธา ใบสมัครงาน

1665384625542

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่าง และช่างโยธา ใบสมัครงาน

1665377007653

ประกาศรับสมัครงานสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ใบสมัครงาน