-ประกาศรายชื่อ-จนท

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสถาบัน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์บริการการพยาบาล ประกาศรายชื่อ