-19

ประกาศสถาบัน

สืบเนื่องจากที่มีข่าวว่า บุคลากรสถาบันติดเชื้อโควิด -19 สถาบันขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีบุคลากรสถาบันคนใดติดเชื้อโควิด-19