EnglishJournal Club ครั้งที่ 1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ EnglishJournal Club  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 63 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยกำหนดจัดทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ที่ห้อง 308 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังได้นะคะ

Comments are closed.