บริจาคเงิน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินจากคุณกนิษฐา ธนสารศิลป์ ผู้แทนคุณศิริกุล  ธนสารศิลป์  จำนวน 120,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาล

Comments are closed.