299148209_3204614193133344_5586392090934689983_n

“STIN อาสา” ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง เป็นจิตอาสาปฐมพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “ STIN อาสา ” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง เป็นจิตอาสาปฐมพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรหมวงศาราม

Comments are closed.