_DSC8052

กิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 ตอน “ยอดนักสืบจิ๋วสวีแด” ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

❤ค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10
สโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นำโดยนางสาวจิดาภา ชนะภัยเจริญสุข นายกสโมสรนักศึกษา
✌️ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10
ตอน “ยอดนักสืบจิ๋วสวีแด” ในวันที่ 18 มีนาคม 2566
🔺ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. สุจรรยา โลหาชีวะ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทยในครั้งนี้
👉กิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ได้ทราบถึงข้อมูลการเรียนการสอนในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตลอด 4 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ ในการเข้าศึกษาต่อ
🎉ในปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาล สภากาชาดไทย การฝึกทดลองความสามารถทางการพยาบาลจำนวน 8 ฐาน ได้แก่ ฐานการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานการพยาบาลมารดาและทารก ฐานการพยาบาลสาธารณภัย ฐานการพยาบาลพื้นฐาน ฐานการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และฐานอนามัยชุมชน
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.