กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 4  ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล จำนวน 20 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.