กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาพยาบาล จำนวน 50 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.