จริยธรรม จรรยาบรรณ

ผลงานและรางวัล

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาลโดยภายในบูธของ STIN อาสา ได้มีการให้ความรู้ สอนการทำ CPRการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองเป็นพยาบาลตัวน้อยทำการพยาบาล เช่น การทำแผล อาบน้ำห่อตัวเด็ก วัดความดัน ฟังเสียงปอด และการขึ้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้เด็กๆได้ลองเดินตามเส้นทางแห่งความฝันที่วาดไว้รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในเยาวชนซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ...

308779482_3238183606443069_8339942531581803222_n

นักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์ ณ จุด MSF งาน Bangsaen10-2022  #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องที่จัดมาอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษาและยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาสภากาชาดไทยอีกด้วยณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาสามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1-0ZqaVwz8rUn3uCOv... #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว* ...

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน