จริยธรรม จรรยาบรรณ

ผลงานและรางวัล

308779482_3238183606443069_8339942531581803222_n

นักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์ ณ จุด MSF งาน Bangsaen10-2022  #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องที่จัดมาอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษาและยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาสภากาชาดไทยอีกด้วยณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาสามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1-0ZqaVwz8rUn3uCOv... #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว* ...

DSC_6953

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ” เนื่องในวันมหิดล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลา " เนื่องในวันมหิดล"วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย " เนื่องในวันมหิดล" และในวันนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว* ...

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน