ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

30032564

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

200464

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำาแหน่งอาจารย์ ...

22-03-64-อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

ประกาศผลสอบข้อเขียน

.jpg

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ฝ่ายบริหารวิชาการ

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

22-02-2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ (ผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษไม่ครบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ (ผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษไม่ครบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด) ประกาศผลการสอบคัดเลื ...