ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

ภาพลงเวบ

ประกาศรับสมัครงานสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ใบสมัครงาน

.jpg

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ประกาศรับสมัคร ...

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

01

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจำปี 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจ ...