สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565

      มีบุคลากรสถาบัน จำนวน 9 คน และ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 3 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
      การบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

#ExperstwiththeHeart
#STIN

Comments are closed.