สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง และสโมสรโรตารี กรุงเทพ 70 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  “STIN อาสา ” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง และสโมสรโรตารี กรุงเทพ 70 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการตรวจแบบ antigen test kit (ATK) และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 เช่น การล้างมือ ใส่-ถอดหน้ากากอนามัย อาการ-อาการแสดงของการติดเชื้อ covid-19 การประสานงานส่งต่อ เป็นต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ณ ลานโพธิ์ สำนักงานเขตดินแดง ซึ่งมีประชาชนเข้ารับการตรวจทั้งหมด 120 คน

    #STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19           #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.