สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day ประจำปี 2565” 
        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ฯ   
        ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กล่าวรายงาน
        กิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันทุกท่านเข้าร่วมปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ และร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของสถาบัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม และเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์และดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเราชาว STIN
          —
ณ บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 #STIN   #ExpertswiththeHeart 

Comments are closed.