DSC_6953

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ” เนื่องในวันมหิดล”

❤️สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
✅ร่วมพิธีวางพวงมาลา ” เนื่องในวันมหิดล”
🔸วันที่ 24 กันยายน 2565 👌
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ” เนื่องในวันมหิดล” 🔸
🟪และในวันนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
🔺ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.