ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวิดี ทัศน์นำเสนอกี่ยวกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบประชุมออนไลน์ห้อง ๙๑๑ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบประชุมออนไลน์ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบปรับปรุงหอพักอาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบปรับปรุงหอพักอาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีผนังห้องชั้น ๘ และชั้น๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมทาสีผนังชั้น๘ และชั้น ๙