ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย ภายในห้องสมุด ชั้น๑และชั้น๒ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย ภายในห้องสมุด ชั้น๑และชั้น๒ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องเรียน Hybrid ชั้น ๔ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องเรียน Hybrid ชั้น ๔ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีทัศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีทัศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565-ปรับปรุงระบบเครือข่ายการเรียนการสอน หอพักชั้น 23 และชั้น 24 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโอโซน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโอโซน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Open House STIN พาน้องเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Open House STIN พาน้องเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง