ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการห้องพัก พร้อมบริการอื่นๆ สำหรับโครงการสัมมนาบุคลากรสถาบัน STIN ร่วมใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการห้องพัก พร้อมบริการอื่นๆ สำหรับโครงการสัมมนาบุคลากรสถาบัน STIN ร่วมใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบการบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ปี2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบการบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ปี2567 โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบัน STIN ร่วมใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบัน STIN ร่วมใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบำบัดน้ำเสีย อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบำบัดน้ำเสีย อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำเย็น และตู้น้ำร้อน/เย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำเย็น และตู้น้ำร้อน/เย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับระบบปรับอากาศอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับระบบปรับอากาศอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายสำเนาระบบดิจิตอลด้านการเรียนการสอน (ห้องเอกสารงานพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายสำเนาระบบดิจิตอลด้านการเรียนการสอน (ห้องเอกสารงานพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง