ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดรถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ SCANIA จํานวน 1 คัน

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดรถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ SCANIA จํานวน 1 คัน

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การขายทอดตลาดรถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ SCANIA จำนวน 1 คัน

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การขายทอดตลาดรถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ SCANIA จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 502 ,ห้องเรียน 404 และ 406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 502 ,ห้องเรียน 404 และ 406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเตียง จำนวน 427 ผืน สำหรับหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเตียง จำนวน 427 ผืน สำหรับหอพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิส (Hard disk) ความจุลูกละ 2.4 TB สำหรับอุปกรณ์ Storage MSA 2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิส (Hard disk) ความจุลูกละ 2.4 TB สำหรับอุปกรณ์ Storage MSA 2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง