ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ต่อสัญญาอายุสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Trend Micro) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ต่อสัญญาอายุสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Trend Micro) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจําลองผู้ใหญ่เสมือนจริงขั้นสูงสําหรับการ ฝึกทักษะการตรวจร่างกาย อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจําลองผู้ใหญ่เสมือนจริงขั้นสูงสําหรับการ ฝึกทักษะการตรวจร่างกาย อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ...

ประกาศประกวดราคาจ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566- บำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวมอะไหล่) ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอนาคต

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566- บำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวมอะไหล่) ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับอนาคต

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System ISMS) ตามมาตราฐานสากล ISO/IEC 27001 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System ISMS) ตามมาตราฐานสากล ISO/IEC 27001 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ชุดหุ่นฝึกจำลองภาวะฉุกเฉิน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ชุดหุ่นฝึกจำลองภาวะฉุกเฉิน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) อาคารพระบรมคุณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) อาคารพระบรมคุณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ระบบฝึกปฏิบัติการจําลองสถานการณ์ทางคลินิก แบบจอสัมผัส ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ระบบฝึกปฏิบัติการจําลองสถานการณ์ทางคลินิก แบบจอสัมผัส ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ซื้อที่นอน 549 หลัง สำหรับใช้ในหอพักอาคารพระบรมคุณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566-ซื้อที่นอน 549 หลัง สำหรับใช้ในหอพักอาคารพระบรมคุณ