ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - ดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB) และระบบ RFID ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB) และระบบ RFID ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายสำเนาระบบดิจิตอลด้านการเรียนการสอนของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายสำเนาระบบดิจิตอลด้านการเรียนการสอนของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้น้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้น้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและปั๊มสูบน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารพระบรมคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและปั๊มสูบน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารพระบรมคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง