ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ BI (Business Intelligence) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ของสภากาชาดไทย (FMIS) ปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ของสภากาชาดไทย (FMIS) ปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้น้ำเย็น ตู้น้ำดื่ม ร้อน-เย็น เครื่องกรองน้ำ พร้อมสารกรองและไส้กรอง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้น้ำเย็น ตู้น้ำดื่ม ร้อน-เย็น เครื่องกรองน้ำ พร้อมสารกรองและไส้กรอง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565