ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง และโน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง และโน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๔๓ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๔๓ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 -บริการดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหอพักนักศึกษาระยะเวลา 5 เดือน (1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566) โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหอพักนักศึกษาระยะเวลา 5 เดือน (1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง