ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติที่รองรับข้อมูลจากโปรแกรมสอบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติที่รองรับข้อมูลจากโปรแกรมสอบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับระบบปรับอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับระบบปรับอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้า ภายใต้ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้า ภายใต้ห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง