IMG_7234_0

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารป ...

550886

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้นำสิ่งของทำบุญ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นที่บุคลากรสถาบันและนักศึกษาร่วมใจกันทำบุญ ไปถวายวัดมัชฌัมติการาม เขตบางซื่อ กทม. กิจกรร ...

DSC_7037

กิจกรรมสรงน้ำพระ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมโหวตผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม (ขวัญใจชุดไทย) ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกล ...

DSC_0094

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2664 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2564  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...

8สถาบันศึกษาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม-22_2

ร่วมกิจกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่ จัดโดยคณะกรรมการเครือข่าย 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” โ ...

-มี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาประจำเดือนมีนาคม 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาขึ้น โดยจัดให้บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาได้ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ...

DSC_6540-2

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 201 คน ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...

DSC_6457

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อ ...

-ร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ส ...