DSC_9969

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโ ...

LINE_ALBUM_2023.10.18_๒๓๑๐๑๘_27

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ ...

LINE_ALBUM_กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ประจำปีก_230807_86

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา 2566ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566- พิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230207_94

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มารับบิณฑบาตและบรรยายธร ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230110_18

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระมหาประสิทธิ์ นิติธมฺโม วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง มารับบิณฑบาตและบรรยายธรรมซึ่ ...

DSC1579

พิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดพิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คนโดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...

_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในการจัดการประกวดร้องเพลง (Singing Contest)ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร ...

25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”-------------------------------------- ...

_DSC0048

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที ...