.jpg

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

IMG_7526

กิจกรรมวันกตัญญู

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2565 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระออนไลน์ และกิจกรรมร ...

D52AED6E-93E6-4298-876F-02A50DCCAAB3

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาประสิทธิ์ นิติธมฺโม วัดหัวลำโพงพระอารามหลวง โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

LINE_ALBUM_กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_๒๒๐๓๐๑_18

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้ ...

S__33349673

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูสถิตรัตนพงศ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสถา ...

S__32178211

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาประสิทธิ์ นิติธฺมโม วัดหัวลำโพงพระราอารามหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสถาบั ...

IMG_7234_0

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารป ...

550886

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้นำสิ่งของทำบุญ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นที่บุคลากรสถาบันและนักศึกษาร่วมใจกันทำบุญ ไปถวายวัดมัชฌัมติการาม เขตบางซื่อ กทม. กิจกรร ...

DSC_7037

กิจกรรมสรงน้ำพระ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมโหวตผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม (ขวัญใจชุดไทย) ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกล ...