2021

STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ ๓

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 3  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล จำนวน 15 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.