🙇ขอเชิญบุคลากรสถาบัน ร่วมงาน ❤️”ด้วยรักและผูกพัน” 💝

         สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🙇ขอเชิญบุคลากรสถาบัน ร่วมงาน ❤️“ด้วยรักและผูกพัน” 💝
        ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
         ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
        #ExpertswiththeHeart #STIN #SMARTANDSERVICE

Comments are closed.