คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พบประชาคม

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย “พบประชาคม”

     โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

Comments are closed.