DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

📌สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
❤กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
📅เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.
นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่
นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
🟪โดยภายในบูธของ STIN อาสา ได้มีการให้ความรู้ สอนการทำ CPR
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองเป็นพยาบาลตัวน้อย
ทำการพยาบาล เช่น การทำแผล อาบน้ำห่อตัวเด็ก วัดความดัน ฟังเสียงปอด และการขึ้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้เด็กๆได้ลองเดินตามเส้นทางแห่งความฝันที่วาดไว้รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในเยาวชน
🥰ซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

Comments are closed.