ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง “การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด”

     📣ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  “การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด”

        ด้วยสถาบัน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพฯ จำนวน 106 รายการ
         ท่านใดสนใจ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) สามารถเข้าร่วมการประมูล และเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างนี้ 👇
        👇ผู้สนใจยื่นซองประมูลราคา   💁‍♂️ สามารถติดต่อขอรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาฯ ได้ที่  หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์ ประตู 17 ปทุมวัน กรุงเทพฯ)
          ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 
          

Comments are closed.