ศูนย์บริการด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการสุขภาพคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ ATK Test KIT

    (calendar)เมื่อวันที่14 มีนาคม2565 เวลา 9.00-13.00 น.
    (hospital) ศูนย์บริการด้านผู้สูงอายุ โดยผอ.ศูนย์บริการการพยาบาล ผศ. ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ และกรรมการชมรมสูงวัยเอสติน
    (double arrow right)จัดบริการสุขภาพคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ ATK Test KIT. การคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ มีสมาชิกชมรมมาใช้บริการ 34 คน

#stin #ExpertswiththeHeart

Comments are closed.