สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมช่วย Coaching ในการถ่ายทำละครสั้น เรื่อง “เป็นหมอ…ไม่มีวันเกษียณ”

       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  “STIN อาสา” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำทีมโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ได้เข้าร่วมช่วย Coaching ในการถ่ายทำละครสั้น เรื่อง “เป็นหมอ…ไม่มีวันเกษียณ” ของช่องวัน ซึ่งอยู่ในส่วนของการทำหัตถการทางการพยาบาลที่เกี่ยวของกับการดูแลผู้ป่วย Covid-19 เช่น การตรวจ RT-PCR การทำCPR การวัดสัญญาณชีพ การใส่และการถอดชุดPPE เป็นต้น รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมฉากที่เป็นการทำหัตถการที่สำคัญในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์ Covid-19 จริง อีกด้วย 🥰

#STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19 #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.