สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกองทุน “ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี 👏

                                        1.นางสาวอรพินท์        วันเพ็ญ                   นักศึกษาชั้นปีที่  4

                                        2.นางสาวศศิธร            ภักตรนรา               นักศึกษาชั้นปีที่  3

                                        3.นายภัทรภูมิ               นครศรี                  นักศึกษาชั้นปีที่  2

                                        4.นางสาวอิศริยา          อินตรา                    นักศึกษาชั้นปีที่  1

👉ได้รับรับทุนรางวัล “ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และทำงานเพื่อส่วนรวม

Comments are closed.