อธิการบดีพบประชาคม

25 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม อธิการบดีพบประชาคม โดยมีการแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ผ่านมา และสิ่งที่สถาบันกำลังดำเนินการมั่งเน้นและพัฒนาสถาบันต่อไป และแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิ การจัดงานวันกำเนิดสถาบัน (ครบรอบ 107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ) และการเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสถาบันได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

Comments are closed.