✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠

       ตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะเปิดทำการเรียนการสอนกันแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่หมดไป ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจกังวลถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน 📖🖊

      🔏วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการ “ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19” มาฝากทุกๆคนกัน

จัดทำโดย
    นางสาวณัฐฐา อุ่นคำ
    นางสาวณัฐธิพร สุขรวย
    นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข

#STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19 #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.