DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

308779482_3238183606443069_8339942531581803222_n

นักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์ ณ จุด MSF งาน Bangsaen10-2022  #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService ...

DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ...

DSC_6953

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ” เนื่องในวันมหิดล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลา " เนื่องในวันมหิดล"วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุค ...

3

กิจกรรรม Integrity of heart with STIN

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรรม Integrity of heart with STIN ให้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนาธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เ ...

sdf65754-6565-55-5441

รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล และการพัฒนา ...