Brannerเฉพาะทาง64

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2564

คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป คู่มือสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คู่มือสาขาการพยาบาลสาธ ...

DD4454-5454-9

การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เ ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิ ...

IMG_5647

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาพยาบาล จำนวน 50 คน เข้าร่ว ...

-ร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสร ...

DSC02704

เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลป ...