414115455_365504116068667_7235347001284108434_n

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

📆เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมในครั้งนี้
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรักในการพัฒนาสังคม และมีการเสียสละ มีจิตอาสา
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
🔸การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนและนักเรียน
🔹การตรวจสุขภาพ เช่น การชั่งนำหนักวัดส่วนสูง การคำนวนณ BMI
🔸การจัดสภาพแวดล้อม เช่น การทาสีรั้วโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.